Πολιτική Cookies

Cookies
Ένα cookie είναι μια σειρά πληροφοριών που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ενός επισκέπτη και το οποίο ο επισκέπτης παρέχει στον ιστότοπο κάθε φορά που ο επισκέπτης επιστρέφει. Το Cleavertherm.gr χρησιμοποιεί cookies για να βοηθήσει την εταιρία να εντοπίσει και να παρακολουθήσει τους επισκέπτες, τη χρήση του Cleavertherm.gr ιστότοπου και τις προτιμήσεις πρόσβασης στο δικτυακό τόπο τους. Οι επισκέπτες που δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν cookies στους υπολογιστές τους θα πρέπει να ορίσουν τα προγράμματα περιήγησής τους για να αρνηθούν τα cookies πριν χρησιμοποιήσουν τον Cleavertherm.gr ιστοσελίδες, με το μειονέκτημα ότι ορισμένα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων Cleavertherm.gr μπορεί να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τη βοήθεια cookies.

Αλλαγές στη χρήση των Cookies από εμάς
Δυνάμεθα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, είτε εν όλο είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Μεταφορές επιχειρήσεων Εάν αποκτήθηκε Cleavertherm.gr ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων ή σε απίθανη περίπτωση που το Cleavertherm.gr τερματιστεί ή τεθεί σε πτώχευση, οι πληροφορίες χρήστη θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται από τρίτους. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι μεταβιβάσεις μπορεί να συμβούν και ότι οποιοσδήποτε αγοραστής του Cleavertherm.gr μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://www.aboutcookies.org.